Contact Us

Contact Us

Xiamen Office

Address: 402Room No.17 Malong Road Huli District, Xiamen, China.

QuanZhou Warehouse

Address: Huaqiangxiaoqu Xiamei Town, Nan’an, Quanzhou, China

Email: info@abbree.com

TEL: 0086-592-5168629

FAX: 0086-592-5535530

Contact Us